Warunki korzystania

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Witamy w https://www.prokom.org (który będziemy nazywać stroną internetową).

Witryna jest udostępniana przez firmę Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (Konica Minolta), działającą pod nazwą „Prokom - stowarzyszenie użytkowników Konica Minolta”.

Prokom - stowarzyszenie członkowskie Konica Minolta i program Konica Minolta, wspierany przez podstawowy zespół członków. Główny zespół, wybrany spośród członków, zapewnia doradztwo dla Konica Minolta w zakresie opracowywania treści, seminariów, konferencji i portalu internetowego e-learningu. Konica Minolta (właściciel programu i stowarzyszenia) będzie działać w najlepszym interesie wszystkich członków, aby pomóc im połączyć, uczyć się i rozwijać swoją działalność.

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH jest firmą zarejestrowaną i zarejestrowaną w Niemczech, z numerem rejestru handlowego: HRB 58272 (Hannover), z siedzibą pod adresem Europaallee 17, 30855 Langenhagen.

WARUNKI KORZYSTANIA:

Korzystanie z Witryny i wszelkich innych usług oferowanych za pośrednictwem Witryny (Usługi) podlega niniejszym warunkom korzystania z witryny (Warunki).

Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie korzystaj z Witryny.
W niniejszych Warunkach rozumiemy / my / nas oznacza Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, działającą jako Prokom - stowarzyszenie użytkowników Konica Minolta, a użytkownik / użytkownik oznacza użytkownika jako stronę internetową, w zależności od kontekstu.

1. KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ

1.1 Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na akceptację niniejszych Warunków, nie powinieneś korzystać z Witryny.

1.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Poinformujemy Cię o wszelkich takich zmianach co najmniej cztery tygodnie przed wejściem w życie zmienionych Warunków. O ile nie zgłosisz sprzeciwu wobec zmian w ciągu tych czterech tygodni, dalsze korzystanie z Witryny i naszej Usługi zostanie uznane za wyrażenie zgody na Twoje zmienione Warunki. Na te konsekwencje zwrócimy jednak uwagę wraz z powiadomieniem.

1.3 Przeczytaj również nasze Polityka prywatności co wyjaśnia, w jaki sposób możemy gromadzić i wykorzystywać informacje o Tobie za pośrednictwem Witryny.

1.4 Niektóre świadczone przez nas usługi są zastrzeżone dla naszych zarejestrowanych członków (nazywamy je usługami dla członków). Nasze Warunki członkostwa będą miały zastosowanie do twojego członkostwa w nas i korzystania przez ciebie z jakichkolwiek usług członkowskich. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności między niniejszymi Warunkami a Warunkami członkostwa zastosowanie mają Warunki członkostwa.

2. DOSTĘP DO NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

2.1 Dostęp do Witryny jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, wycofania, zaprzestania lub zmiany całości lub części Witryny bez powiadomienia, chyba że takie zawieszenie, wycofanie, zaprzestanie lub zmiana jest niedopuszczalne lub uzasadnione przez cel powodów. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie, jeśli Witryna jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez jakikolwiek okres z przyczyn technicznych i / lub usług konserwacyjnych i / lub podobnych przyczyn w rozsądnym zakresie.

2.2 Możemy od czasu do czasu aktualizować Witrynę i zmieniać jej zawartość w dowolnym momencie. Treść Serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie ma stanowić porady, na której należy polegać. Musisz uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie treści w Witrynie. Korzystanie z Serwisu lub zawartych w nim porad nie gwarantuje żadnego sukcesu biznesowego, w tym między innymi wzrostu obrotów lub liczby klientów.

2.3 Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje w Witrynie, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że zawartość Witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna.

2.4 Jeśli zezwalamy na publikowanie lub przekazywanie jakichkolwiek informacji w Witrynie lub za jej pośrednictwem, musisz upewnić się, że takie informacje nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów ani praw żadnej osoby. Nie monitorujemy ani nie edytujemy dokumentów lub plików opublikowanych lub przekazanych nam przez osoby trzecie bez podania przyczyny, a zatem nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które możesz ponieść w wyniku roszczeń osób trzecich.

2.5 W odniesieniu do informacji i treści, które publikujesz lub udostępniasz w Witrynie lub za jej pośrednictwem, niniejszym udzielasz nam, na potrzeby stowarzyszenia i programu Prokom, nieodwołalnej, nieograniczonej, zbywalnej, sublicencjonowanej, wieczystej, niewyłącznej , wolna od tantiem, ogólnoświatowa licencja na używanie, wykonywanie, reprodukcję, wyświetlanie, wykonywanie, rozprowadzanie kopii i przygotowywanie prac pochodnych na podstawie takich informacji i treści oraz upoważnianie innych do wykonywania któregokolwiek lub wszystkich z powyższych. Przyznane prawo do użytkowania obejmuje w szczególności prawo do kopiowania, rozpowszechniania, publicznego odtwarzania i publicznego udostępniania odpowiednich informacji i treści we wszystkich rodzajach użytkowania, znanych lub nieznanych w momencie, gdy niniejsze Warunki stają się dla Ciebie wiążące, w tym prawo do przetwarzania i / lub opracowywania, a także wszelkich czynności zgodnie z ust. 69c nr 1 i 2 niemieckiej ustawy o prawie autorskim (UrhG) oraz do wykorzystania wyników takiego przetwarzania i / lub rozwoju w zakresie opisanym w niniejszym warunku. 2.5. Ponadto wyraźnie zrzekasz się prawa do wymieniania się jako autor.

2.6 Zgadzasz się, że nie będziesz:

 • 2.6.1 próbować dekompilować, odtwarzać, dezasemblować lub w inny sposób uzyskiwać kod źródłowy z Witryny;
 • 2.6.2 manipulować, utrudniać działanie, dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji Witryny, w tym próbować zakłócać dostęp jakiegokolwiek użytkownika, hosta lub sieci;
 • 2.6.3 korzystać z Witryny do jakichkolwiek działań, które naruszają przepisy prawa lub regulacje lub naruszają prawa osób trzecich;
 • 2.6.4 usuwać, zasłaniać lub zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znaków towarowych lub innych informacji o prawach własności naszych lub osób trzecich;
 • 2.6.5 używać danych osobowych innej osoby w celu uzyskania dostępu lub korzystania z Witryny; i
 • 2.6.6 przesyłać jakichkolwiek błędów, wirusów lub innych funkcji wyłączających do lub za pośrednictwem Witryny.

 

3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3.1 Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do Witryny oraz do publikowanych na niej materiałów. Te prace są chronione prawem autorskim i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

3.2 Możesz zapisywać i drukować kopie wyciągów z Witryny w wersji papierowej do użytku osobistego lub innych osób w Twojej organizacji.

3.3 Możesz dostarczyć kopię dowolnego wyciągu z Witryny indywidualnej stronie trzeciej wyłącznie do użytku osobistego, pod warunkiem, że:

 • 3.3.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Strona internetowa jest źródłem wyciągu i zawiera adres Witryny oraz datę wyciągu w każdej takiej kopii;
 • 3.3.2 poinformujesz osobę trzecią, że mają zastosowanie niniejsze warunki licencji i że osoba trzecia musi przestrzegać tych warunków;
 • 3.3.3 skopiujesz wyciąg w całości bez poprawek lub edycji;
 • 3.3.4 wyciąg nie jest dostarczany w celach komercyjnych ani za opłatą; i
 • 3.3.5 wyciąg nie jest włączany do żadnej innej pracy lub publikacji.

3.4 Jeśli chcesz powielać lub wykorzystywać informacje z Witryny poza warunkami tej licencji, skontaktuj się z nami w celu uzyskania wyraźnej zgody. Możesz to zrobić, kierując swoją prośbę na adres info@prokom.org.

4. KONTA UŻYTKOWNIKÓW I HASŁA

4.1 Jeśli w ramach naszych procedur bezpieczeństwa otrzymasz identyfikator użytkownika, hasło lub inną informację, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie możesz ich ujawniać osobom trzecim. Prawo do korzystania z bezpiecznych obszarów Witryny i / lub Usług członkowskich należy do Ciebie i nie możesz pozwolić innym osobom na korzystanie z Twoich danych logowania.

4.2 Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania i za dokładność wszystkich informacji i wniosków przesłanych przy użyciu Twojej nazwy użytkownika, hasła lub innego osobistego identyfikatora wdrożonego w celu identyfikacji Ciebie.

4.3 Musisz natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu swojego konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa konta, o którym wiesz.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1 Udostępniamy Stronę internetową „tak jak jest” i „w miarę dostępności” oraz w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, nie gwarantujemy, że Witryna spełni określone wymagania lub będzie dostępna, dostępna, nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub działająca bez błędów lub że będzie wolny od wirusów, robaków, trojanów lub innych szkodliwych elementów. Zalecamy ochronę sprzętu za pomocą odpowiedniego oprogramowania antywirusowego.

5.2 Jeżeli Witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, łącza te służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów, więc nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Takie linki nie powinny być interpretowane jako popieranie przez nas tych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich używania. Jeśli zauważysz, że jakiekolwiek treści stron trzecich, do których prowadzą linki, naruszają Twoje prawa lub stanowią naruszenie ustawowych przepisów prawnych w jakiejkolwiek formie, prosimy o powiadomienie nas. Przeanalizujemy i - jeśli to konieczne - podejmiemy dalsze kroki w celu usunięcia niezgodnych z prawem treści.

5.3 W zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Witryny lub jakichkolwiek zawartych w niej treści, wyraźnych lub dorozumianych.

5.4 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, nawet jeśli można to przewidzieć, wynikające z lub w związku z użyciem lub niemożnością użycia , Strona internetowa; lub korzystanie z treści wyświetlanych w Witrynie lub poleganie na nich. W szczególności nie będziemy odpowiadać za:

 • 5.4.1 utrata zysków, sprzedaży, biznesu lub przychodów;
 • 5.4.2 przerwanie działalności;
 • 5.4.3 utrata spodziewanych oszczędności;
 • 5.4.4 utrata możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji; lub
 • 5.4.5 wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

5.5 Niezależnie od powyższych ograniczeń ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za śmierć, obrażenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu oraz wszelkie inne szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osoby pomocnicze. Nasza odpowiedzialność zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt, jak również nasza odpowiedzialność za szkody spowodowane pierwotnymi zobowiązaniami, tj. Takimi podstawowymi obowiązkami, które stanowią istotę stosunku umownego między Państwem a nami i które były decydujące dla jego zawarcia i wykonania, pozostają nienaruszone. . W przypadku szkód spowodowanych zwykłym zaniedbaniem nie odpowiadamy za nieprzewidziane i nietypowe szkody.

6. ŁĄCZENIE DO NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zakazania jakiegokolwiek linku z innej strony do materiałów lub informacji w Witrynie bez powiadomienia. Wszelkie linki do materiałów lub informacji w Witrynie nie mogą wprowadzać w błąd ani wprowadzać w błąd i muszą uczciwie wskazywać Witrynę jako miejsce docelowe linku. Nie wolno ustanawiać linku w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę asocjacji, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli nie istnieje.

7. DODATKOWE USŁUGI OFEROWANE PRZEZ NAS LUB OSOBY TRZECIE

Możemy oferować usługi i wydarzenia za pośrednictwem naszej strony internetowej, które są oferowane przez osoby trzecie. W większości przypadków oznacza to, że mogą obowiązywać dodatkowe warunki, które mają zastosowanie do umowy z dostawcą takich usług i wydarzeń. Od czasu do czasu możemy również oferować dodatkowe usługi, które podlegają dodatkowym warunkom. Będziesz przestrzegać wszelkich warunków, na które zwrócisz uwagę, czy to przez nas, czy przez stronę trzecią.

8. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem niemieckim, a Ty zgadzasz się - w każdym przypadku, gdy jest to prawnie dopuszczalne - poddać się wyłącznej jurysdykcji sądów niemieckich w odniesieniu do wszelkich sporów związanych z nimi.

WARUNKI CZŁONKOSTWA

Niektóre świadczone przez nas usługi są zastrzeżone dla naszych zarejestrowanych użytkowników (nazywamy je Usługami dla członków).

Twoje członkostwo i korzystanie z jakichkolwiek usług członkowskich podlegają tym warunkom członkostwa (Warunki członkostwa), które stanowią część naszych Warunków korzystania z witryny.
Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki członkostwa przed skorzystaniem z Witryny. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami członkostwa, nie rejestruj się w celu uzyskania członkostwa ani nie korzystaj z żadnych usług członkowskich.
W niniejszych warunkach członkostwa:

 • my / nas / nas oznacza Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, działającą jako Prokom - stowarzyszenie użytkowników Konica Minolta.
 • Ty / Ty masz na myśli, jako organizację rejestrującą się i korzystającą z usług członkowskich.
 • Członek oznacza organizację zarejestrowaną w celu członkostwa z nami.

1. KWALIFIKACJA CZŁONKOSTWA

1.1 Aby zostać członkiem, musisz spełnić następujące kryteria:

 • 1.1.1 Członkostwo jest otwarte tylko dla podmiotów korporacyjnych (tj. Zarejestrowanych firm i spółek osobowych). Osoby fizyczne nie kwalifikują się do członkostwa;
 • 1.1.2 musisz być zarejestrowany jako podatnik VAT (lub inny mający zastosowanie pośredni podatek od sprzedaży) (jeśli jesteś zarejestrowany w UE, musisz podać nam swój zarejestrowany numer VAT, a jeśli jesteś zarejestrowany poza UE, musisz nam podać z zaświadczeniem o rejestracji VAT);
 • 1.1.3 musisz być użytkownikiem produkcyjnego sprzętu drukującego Konica Minolta, zgodnie z naszą dokumentacją lub dowodami, które nam przekazujesz.

1.2 Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji uprawnień członków oraz do zawieszenia lub zakończenia usług członkowskich w dowolnym momencie (bez powiadomienia lub zwrotu kosztów) w przypadku organizacji, w przypadku których naszym zdaniem nie spełniają tych kryteriów kwalifikacji.

2. ZOSTAŃ CZŁONKIEM

2.1 Aby ubiegać się o członkostwo, należy wypełnić formularz rejestracyjny online (Formularz rejestracyjny), w tym pełną nazwę firmy.

2.2 Będziesz musiał wyznaczyć centralny punkt kontaktowy dla swojej organizacji (autoryzowanego przedstawiciela). Autoryzowanym przedstawicielem musi być Twój pracownik korzystający z firmowego adresu e-mail.

2.3 Wypełniając Formularz rejestracyjny, gwarantujesz, że wszelkie informacje podane w Formularzu rejestracyjnym są prawdziwe, kompletne i dokładne. Zgadzasz się niezwłocznie informować nas o wszelkich zmianach w takich informacjach (możesz to zrobić, aktualizując dane swojego konta w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym zespołem administracyjnym pod adresem info@prokom.org (jest to nasz kontaktowy adres e-mail).

2.4 Adres e-mail podany przez Państwa upoważnionego przedstawiciela będzie używany jako główny adres e-mail do korespondencji dotyczącej członkostwa.

2.5 Po przesłaniu formularza rejestracyjnego otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą, że otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie. Nie oznacza to przyjęcia Twojej oferty zostania członkiem. Wszystkie podania o członkostwo podlegają naszej akceptacji, według naszego wyłącznego uznania.

2.6 Po zatwierdzeniu wniosku skontaktujemy się z Tobą e-mailem. Ten e-mail będzie naszą akceptacją Twojego wniosku o członkostwo. Po zakończeniu tego procesu rejestracji będziesz mieć dostęp do usług członkowskich zgodnie z niniejszymi Warunkami członkostwa, Warunkami korzystania z witryny internetowej i naszą Polityką prywatności.

2.7 Państwa upoważnionego przedstawiciela i jego dane kontaktowe można zaktualizować, wysyłając wiadomość e-mail na nasz kontaktowy adres e-mail].

3. UŻYTKOWNICY

3.1 Autoryzowany przedstawiciel będzie mógł wyznaczyć dalszych użytkowników, którzy będą uprawnieni do dostępu do usług członkowskich.

3.2 Wszyscy użytkownicy muszą być zarejestrowani przy użyciu firmowego adresu e-mail Twojej organizacji (adresu kwalifikującego).

3.3 Gdy jesteś Członkiem, indywidualni użytkownicy z Kwalifikującym się adresem będą mogli zarejestrować dalsze indywidualne konta (oprócz tych, których dotyczy warunek 3.1), aby uzyskać dostęp do Usług członkowskich. Prosimy o kontakt pod naszym kontaktowym adresem e-mail, podając szczegóły prośby o rejestrację i dostęp. Członek naszego zespołu potwierdzi każdą nową prośbę i wyśle ​​wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji po jej zakończeniu.

3.4 Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji uprawnień poszczególnych użytkowników lub adresów kwalifikujących się oraz do zawieszenia lub zakończenia usług członkowskich (bez powiadomienia) dla wszystkich użytkowników, jeśli uważamy, że nie spełniają tych kryteriów kwalifikacyjnych. Zapewnisz, że każdy Użytkownik, który uzyskuje dostęp do Usług członkostwa, przestrzega niniejszych Warunków członkostwa, wraz z Regulamin strony użytkowaniaPolityka prywatności.

 

4. ZAWIESZENIA I ZAKOŃCZENIE CZŁONKOSTWA

4.1 Jeśli poinformujesz nas lub jeśli mamy powody, by sądzić, że naruszasz niniejsze Warunki członkostwa (w tym Warunki korzystania z witryny internetowej i naszą Politykę prywatności) lub jakiekolwiek nieautoryzowane użycie Witryny (niezależnie od tego, czy lub za pośrednictwem Twojego konta) wówczas, bez uszczerbku dla naszych innych praw i środków zaradczych, możemy zawiesić lub wypowiedzieć natychmiast i bez powiadomienia:

 • 4.1.1 Twoje członkostwo; i / lub
 • 4.1.2 Twój dostęp (lub według naszego uznania dostęp poszczególnych użytkowników) do bezpiecznych obszarów Witryny i / lub Usług członkowskich.

4.2 Dla wygody możemy wypowiedzieć Twoje członkostwo ze skutkiem na koniec dowolnego Okresu subskrypcji, z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Jeśli pobraliśmy już od Ciebie płatność za następny Okres Subskrypcji, zwrócimy Ci Opłaty członkowskie, które zapłaciłeś z góry.

4.3 Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 5.11, nie będziesz uprawniony do zwrotu wniesionej opłaty członkowskiej w przypadku zakończenia lub zawieszenia usługi członkowskiej lub korzystania z witryny internetowej zgodnie z niniejszymi Warunkami członkostwa, Regulamin strony użytkowania lub naszych Polityka prywatności.

5. KONFLIKT INTERESÓW I KONFLIKT LOJALNOŚCI
Każdy Członek będzie utrzymywał wszelkie nieporozumienia, spory lub inne kwestie sporne między takim Członkiem a innym Członkiem lub członkiem Prokom oddzielnie od programu Prokom, chyba że zostanie wyraźnie zaakceptowane przez Konica Minolta jako temat do poruszenia w ramach programu Prokom. Ani Konica Minolta, ani żaden z takich Członków nie są zobowiązani do arbitrażu lub w inny sposób angażowania się w rozstrzyganie sporów między członkami Prokom w ramach programu Prokom.

6. ODSZKODOWANIE
Będziesz zabezpieczyć nas przed wszelkimi szkodami, stratami, kosztami, wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników) wynikającymi z naruszenia obowiązującego prawa w związku z udziałem Członka w programie Prokom, w tym z naruszeniem wszelkich przepisów antymonopolowych. rozporządzenie. W celu uniknięcia wątpliwości, powyższe zobowiązanie nie wpływa na nasze prawo do podjęcia wszelkich rozsądnych środków według własnego uznania w celu obrony przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich lub władz publicznych wynikających z takiego naruszenia.

7. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC CZŁONKÓW
Nasza odpowiedzialność ogranicza się do postanowień określonych w warunku 5 Warunków korzystania z witryny.