Regulamin

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Witamy w https://www.prokom.org (który będziemy nazywać stroną internetową).

Witryna jest dostarczana przez Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (Konica Minolta), działającą pod nazwą „Prokom - stowarzyszenie użytkowników Konica Minolta”.

Prokom - stowarzyszenie członkowskie Konica Minolta i program Konica Minolta, wspierany przez podstawowy zespół członków. Główny zespół, wybrany spośród członków, zapewnia doradztwo dla Konica Minolta w zakresie opracowywania treści, seminariów, konferencji i portalu internetowego e-learningu. Konica Minolta (właściciel programu i stowarzyszenia) będzie działać w najlepszym interesie wszystkich członków, aby pomóc im połączyć, uczyć się i rozwijać swoją działalność.

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH jest firmą zarejestrowaną i zarejestrowaną w Niemczech, z numerem rejestru handlowego: HRB 58272 (Hannover), z siedzibą pod adresem Europaallee 17, 30855 Langenhagen.

WARUNKI KORZYSTANIA:

Korzystanie z Witryny i wszelkich innych usług oferowanych za pośrednictwem Witryny (Usługi) podlega niniejszym warunkom korzystania z witryny (Warunki).

Przeczytaj je uważnie przed rozpoczęciem korzystania z witryny. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie korzystaj z witryny.
W niniejszych Warunkach rozumiemy / my / nas oznacza Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, działającą jako Prokom - stowarzyszenie użytkowników Konica Minolta, a użytkownik / użytkownik oznacza użytkownika jako stronę internetową, w zależności od kontekstu.

1. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

1.1 Korzystając ze strony internetowej, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na akceptację niniejszych Warunków, nie powinieneś korzystać z Witryny.

1.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Powiadomimy Cię o wszelkich takich zmianach co najmniej cztery tygodnie przed wejściem w życie zmienionych Warunków. O ile nie zgłosisz sprzeciwu wobec zmian w ciągu tych czterech tygodni, dalsze korzystanie z Witryny i naszej Usługi będzie uważane za umowę z Twojej części niniejszych Warunków w zmienionej formie. Zwrócimy jednak uwagę na te konsekwencje wraz z powiadomieniem.

1.3 Przeczytaj także nasze Polityka prywatności co wyjaśnia, w jaki sposób możemy gromadzić i wykorzystywać informacje o Tobie za pośrednictwem Witryny.

1.4 Niektóre świadczone przez nas usługi są zastrzeżone dla naszych zarejestrowanych użytkowników (nazywamy je Usługami dla członków). Nasze warunki członkostwa będą miały zastosowanie do Twojego członkostwa z nami i do korzystania z jakichkolwiek usług członkowskich. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami a Warunkami członkostwa, obowiązują Warunki członkostwa.

2. DOSTĘP DO NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

2.1 Dostęp do Witryny jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, wycofania, zaprzestania lub zmiany całej lub dowolnej części Witryny bez powiadomienia, chyba że takie zawieszenie, wycofanie, zaprzestanie lub zmiana jest niedopuszczalna lub uzasadniona obiektywnie powodów. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeśli Witryna jest niedostępna w dowolnym momencie lub w jakimkolwiek okresie z przyczyn technicznych i / lub usług serwisowych i / lub podobnych powodów w rozsądnym zakresie.

2.2 Możemy aktualizować Witrynę od czasu do czasu i zmieniać zawartość w dowolnym momencie. Treści na stronie internetowej służą wyłącznie do celów ogólnych. Jego celem nie jest udzielanie porad, na których powinieneś polegać. Musisz uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie treści na stronie internetowej. Korzystanie z Witryny lub zawartych w niej porad nie gwarantuje sukcesu biznesowego, w tym między innymi zwiększenia obrotów lub klientów.

2.3 Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje w Witrynie, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że zawartość Witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna.

2.4 Jeśli zezwolimy Ci na publikowanie lub dostarczanie jakichkolwiek informacji w Witrynie lub za jej pośrednictwem, musisz upewnić się, że takie informacje nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów ani nie naruszają praw osób trzecich. Nie monitorujemy ani nie edytujemy dokumentów lub plików opublikowanych lub dostarczonych nam przez osoby trzecie bez podania przyczyny, w związku z czym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą Państwo ponieść w wyniku roszczeń osób trzecich.

2.5 W odniesieniu do informacji i treści publikowanych lub udostępnianych w Witrynie lub za jej pośrednictwem, niniejszym udzielasz nam, na potrzeby stowarzyszenia i programu Prokom, nieodwołalnego, nieograniczonego, zbywalnego, podlegającego licencjonowaniu, wieczystego, niewyłącznego , nieodpłatna, ogólnoświatowa licencja na używanie, wykonywanie, powielanie, wyświetlanie, wykonywanie, rozpowszechnianie kopii i przygotowywanie prac pochodnych w oparciu o takie informacje i treści oraz upoważnianie innych do wykonywania dowolnych lub wszystkich powyższych. Przyznane prawo do korzystania w szczególności obejmuje prawo do kopiowania, rozpowszechniania, publicznego odtwarzania i udostępniania społeczeństwu odpowiednich informacji i treści w każdym rodzaju użytkowania, niezależnie od tego, czy znane lub nieznane są w czasie, gdy niniejsze Warunki stają się wiążące dla Ciebie, w tym prawo do przetwarzania i / lub opracowywania, a także wszelkie działania zgodnie z ust. 69c No. 1 i 2 niemieckiej ustawy o prawach autorskich (UrhG) oraz do wykorzystania wyników takiego przetwarzania i opracowywania w zakresie opisanym w tym warunku 2.5. Ponadto wyraźnie zrzekasz się prawa do bycia nazwanym autorem.

2.6 Zgadzasz się, że nie będziesz:

 • 2.6.1 próbuje dekompilować, odtwarzać, dezasemblować lub w inny sposób uzyskiwać kod źródłowy ze strony internetowej;
 • 2.6.2 manipuluje, utrudnia działanie, wprowadza nieautoryzowane modyfikacje w Witrynie, w tym próbuje ingerować w dostęp dowolnego użytkownika, hosta lub sieci;
 • 2.6.3 korzysta z Witryny do wszelkich działań naruszających jakiekolwiek prawa lub przepisy lub naruszających prawa osób trzecich;
 • 2.6.4 usuwa, zasłania lub zmienia wszelkie informacje o prawach autorskich, znaki towarowe lub inne informacje o prawach własności naszych lub osób trzecich;
 • 2.6.5 wykorzystuje dane osobowe innej osoby w celu uzyskania dostępu do Witryny lub korzystania z niej; i
 • 2.6.6 przesyła wszelkie błędy, wirusy lub inne funkcje wyłączające do lub za pośrednictwem Witryny.

3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3.1 Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na stronie internetowej oraz w materiałach opublikowanych na niej. Prace te są chronione prawami autorskimi i umowami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

3.2 Możesz zapisywać i drukować kopie wyciągów z Witryny w wersji papierowej do użytku osobistego lub do użytku innych osób w organizacji.

3.3 Możesz dostarczyć kopię każdego wyciągu z Witryny indywidualnej osobie trzeciej wyłącznie do użytku osobistego, pod warunkiem że:

 • 3.3.1 przyjmuje do wiadomości, że strona internetowa jest źródłem wyciągu i zawiera adres strony internetowej oraz datę wyciągu w takiej kopii;
 • 3.3.2 informuje osobę trzecią, że te warunki licencji mają zastosowanie i że osoba trzecia musi spełnić te warunki;
 • 3.3.3 kopiujesz wyciąg w całości bez poprawek ani edycji;
 • 3.3.4 wyciąg nie jest dostarczany w żadnym celu komercyjnym ani za opłatą; i
 • 3.3.5 wyciąg nie jest włączony do żadnej innej pracy lub publikacji.

3.4 Jeśli chcesz reprodukować lub wykorzystywać informacje z Witryny poza warunkami niniejszej licencji, skontaktuj się z nami w celu uzyskania wyraźnej zgody. Możesz to zrobić, kierując swoją prośbę do info@prokom.org.

4. RACHUNKI UŻYTKOWNIKÓW I HASŁA

4.1 Jeśli otrzymasz identyfikator użytkownika, hasło lub inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie możesz ujawniać ich osobom trzecim. Prawo do korzystania z bezpiecznych obszarów Witryny i / lub Usług Członków jest dla Ciebie osobiste i nie możesz pozwolić innym osobom na korzystanie z danych logowania.

4.2 Jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania i dokładność wszystkich informacji i żądań wysyłanych przy użyciu nazwy użytkownika, hasła lub innego identyfikatora osobistego zaimplementowanego w celu identyfikacji użytkownika.

4.3 Musisz niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa związanym z kontem, o którym wiesz.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1 Udostępniamy Witrynę na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” iw najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie gwarantujemy, że Witryna spełni określone wymagania lub będzie dostępna, dostępna, nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub działająca bezbłędnie lub że będzie wolny od wirusów, robaków, trojanów lub innych szkodliwych elementów. Zalecamy ochronę sprzętu za pomocą odpowiedniego oprogramowania antywirusowego.

5.2 W przypadku, gdy Witryna zawiera linki do innych stron i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, linki te są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów, więc nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość takich stron. Takie linki nie powinny być interpretowane jako potwierdzenie przez nas tych powiązanych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich użytkowania. W przypadku zauważenia, że ​​jakakolwiek powiązana treść strony trzeciej narusza Twoje prawa lub stanowi naruszenie przepisów ustawowych w jakiejkolwiek formie, prosimy o poinformowanie nas. Dokonamy przeglądu i - w stosownych przypadkach - podejmiemy dalsze kroki w celu usunięcia niezgodnych z prawem treści.

5.3 W zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Witryny lub jakichkolwiek treści na niej zawartych, wyraźnych lub dorozumianych.

5.4 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, nawet jeśli można to przewidzieć, wynikające z lub w związku z użyciem lub niemożnością korzystania , Strona internetowa; lub wykorzystanie lub poleganie na treściach wyświetlanych w Witrynie. W szczególności nie będziemy ponosić odpowiedzialności za:

 • 5.4.1 utrata zysków, sprzedaży, biznesu lub przychodów;
 • Przerwanie działalności 5.4.2;
 • Utrata oczekiwanych oszczędności 5.4.3;
 • 5.4.4 utrata możliwości biznesowych, dobrej woli lub reputacji; lub
 • 5.4.5 wszelkie pośrednie lub wynikowe straty lub szkody.

5.5 Niezależnie od powyższych ograniczeń, jesteśmy nieograniczeni odpowiedzialni za śmierć, obrażenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu oraz wszelkie inne szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osoby pomocnicze. Nasza odpowiedzialność zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt, jak również nasza odpowiedzialność za szkody spowodowane podstawowymi obowiązkami, tj. Takie podstawowe obowiązki, które stanowią istotę stosunku umownego między tobą a nami i które były decydujące dla jego zawarcia i wykonania, pozostaje nienaruszona . W przypadku szkód spowodowanych zwykłym zaniedbaniem, nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzewidziane i nietypowe szkody.

6. POŁĄCZENIE Z NASZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zakazania jakiegokolwiek linku z innej strony do materiałów lub informacji w Witrynie bez powiadomienia. Wszelkie linki do materiałów lub informacji w Witrynie nie mogą wprowadzać w błąd ani wprowadzać w błąd i muszą uczciwie wskazywać Witrynę jako miejsce docelowe linku. Nie wolno ustanawiać linku w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę asocjacji, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli nie istnieje.

7. USŁUGI DODATKOWE OFEROWANE PRZEZ NAS LUB STRONY TRZECIE

Możemy oferować usługi i wydarzenia za pośrednictwem naszej strony internetowej, które są oferowane przez osoby trzecie. W większości przypadków oznacza to, że mogą obowiązywać dodatkowe warunki, które mają zastosowanie do umowy z dostawcą takich usług i wydarzeń. Od czasu do czasu możemy również oferować dodatkowe usługi, które podlegają dodatkowym warunkom. Będziesz przestrzegać wszelkich warunków, na które zwrócisz uwagę, czy to przez nas, czy przez stronę trzecią.

8. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem niemieckim, a Ty zgadzasz się - w każdym przypadku, gdy jest to prawnie dopuszczalne - poddać się wyłącznej jurysdykcji sądów niemieckich w odniesieniu do wszelkich sporów związanych z nimi.

WARUNKI CZŁONKOSTWA

Niektóre świadczone przez nas usługi są zastrzeżone dla naszych zarejestrowanych użytkowników (nazywamy je Usługami dla członków).

Twoje członkostwo i korzystanie z jakichkolwiek usług członkowskich podlegają tym warunkom członkostwa (Warunki członkostwa), które stanowią część naszych Warunków korzystania z witryny.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków członkostwa przed rozpoczęciem korzystania z witryny. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki członkostwa, nie rejestruj się w celu uzyskania członkostwa ani korzystania z usług członkowskich.
W niniejszych warunkach członkostwa:

 • my / nas / nas oznacza Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, działającą jako Prokom - stowarzyszenie użytkowników Konica Minolta.
 • Ty / Ty masz na myśli, jako organizację rejestrującą się i korzystającą z usług członkowskich.
 • Członek oznacza organizację zarejestrowaną w celu członkostwa z nami.

1. KWALIFIKOWALNOŚĆ DO CZŁONKOSTWA

1.1 Aby zostać członkiem, musisz spełnić następujące kryteria:

 • Członkostwo 1.1.1 jest otwarte tylko dla podmiotów korporacyjnych (tj. Zarejestrowanych firm i spółek osobowych). Osoby fizyczne nie kwalifikują się do członkostwa;
 • 1.1.2 musisz być zarejestrowany w celu uzyskania podatku od wartości dodanej (lub innego stosownego pośredniego podatku od sprzedaży), (jeśli jesteś zarejestrowany w UE, musisz podać nam swój zarejestrowany numer VAT i gdzie jesteś zarejestrowany poza UE, musisz dostarczyć nam świadectwo rejestracji VAT);
 • 1.1.3 musisz być użytkownikiem urządzenia drukującego Konica Minolta, zgodnie z naszymi zapisami lub dowodami, które nam przekazujesz.

1.2 Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji kwalifikowalności członków oraz do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług członkowskich w dowolnym momencie (bez powiadomienia lub zwrotu) dla organizacji, w przypadku których uważamy, że nie spełniają tych kryteriów kwalifikowalności.

2. STAJĄC SIĘ CZŁONKIEM

2.1 Aby ubiegać się o członkostwo, należy wypełnić formularz rejestracyjny online (formularz rejestracyjny), w tym pełną nazwę firmy.

2.2 Będziesz musiał wyznaczyć centralny punkt kontaktowy dla swojej organizacji (Twój Upoważniony Przedstawiciel). Autoryzowanym przedstawicielem musi być twój pracownik korzystający z biznesowego adresu e-mail.

2.3 Wypełniając formularz rejestracyjny, gwarantujesz, że wszelkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe, kompletne i dokładne. Zgadzasz się niezwłocznie poinformować nas o wszelkich zmianach w takich informacjach (możesz to zrobić, aktualizując dane swojego konta w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym zespołem administracyjnym pod adresem info@prokom.org (będącym naszym kontaktowym adresem e-mail).

2.4 Użyjemy adresu e-mail podanego dla Twojego Autoryzowanego Przedstawiciela jako głównego e-maila z korespondencją dla Członkostwa.

2.5 Po przesłaniu formularza rejestracyjnego otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Twojego zgłoszenia. Nie oznacza to akceptacji twojej oferty zostania członkiem. Wszystkie wnioski o członkostwo podlegają naszej akceptacji, według naszego wyłącznego uznania.

2.6 Po zatwierdzeniu wniosku skontaktujemy się z Tobą pocztą e-mail. Ta wiadomość e-mail będzie naszą zgodą na zgłoszenie do członkostwa. Po zakończeniu tego procesu rejestracji użytkownik będzie miał dostęp do Usług członkostwa, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków członkostwa, Warunków korzystania z witryny i naszej Polityki prywatności.

2.7 Twój autoryzowany przedstawiciel i jego dane kontaktowe można zaktualizować, wysyłając e-mail na nasz adres e-mail do kontaktu].

3. UŻYTKOWNICY

3.1 Autoryzowany przedstawiciel będzie mógł wyznaczyć kolejnych użytkowników, którzy będą uprawnieni do dostępu do usług członkowskich.

3.2 Wszyscy użytkownicy muszą być zarejestrowani przy użyciu firmowego adresu e-mail dla Twojej organizacji (adres kwalifikujący).

3.3 Podczas gdy jesteś Członkiem, indywidualni użytkownicy z Adresem Kwalifikacyjnym będą mogli zarejestrować kolejne indywidualne konta (oprócz tych w warunku 3.1), aby uzyskać dostęp do Usług Członków. Skontaktuj się z nami na nasz adres e-mail kontaktowy, podając szczegóły dotyczące rejestracji i dostępu. Członek naszego zespołu sprawdzi każde nowe żądanie i wyśle ​​wiadomość e-mail z potwierdzeniem, potwierdzającą rejestrację po jej zakończeniu.

3.4 Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji kwalifikowalności poszczególnych użytkowników lub Kwalifikujących się Adresów oraz do zawieszenia lub zakończenia Usług Członków (bez powiadomienia) dla wszystkich użytkowników, w przypadku których uważamy, że nie spełniają tych kryteriów kwalifikowalności. Zapewnisz, że każdy Użytkownik, który uzyskuje dostęp do Usług Członkostwa, przestrzega niniejszych Warunków Członkostwa wraz z Regulamin strony użytkowania i Polityka prywatności.

4. ZAWIESZENIA I ZAKOŃCZENIE CZŁONKOSTWA

4.1 Jeśli nas poinformujesz lub jeśli mamy powody, aby sądzić, że naruszasz te Warunki członkostwa (w tym Warunki korzystania ze strony i naszą Politykę prywatności), lub jakiekolwiek nieautoryzowane korzystanie z Witryny (czy przez Ciebie lub za pośrednictwem Twojego konta), a następnie, bez uszczerbku dla naszych innych praw i środków zaradczych, możemy zawiesić lub wypowiedzieć natychmiast i bez powiadomienia:

 • 4.1.1 twoje członkostwo; i / lub
 • 4.1.2 Twój dostęp (lub według naszego wyboru, dostęp do poszczególnych użytkowników) do bezpiecznych obszarów Witryny i / lub Usług Członków.

4.2 Możemy rozwiązać Twoje Członkostwo dla wygody ze skutkiem od końca każdego Okresu Subskrypcji, podając Ci trzydzieści (30) dni wypowiedzenia. Jeśli dokonaliśmy już płatności od Ciebie za kolejny Okres subskrypcji, zwrócimy Ci opłaty członkowskie, które zapłaciłeś z góry.

4.3 Z wyjątkiem przypadków określonych w warunku 5.11, nie będziesz uprawniony do żadnego zwrotu opłaty członkowskiej zapłaconej w przypadku rozwiązania lub zawieszenia Usługi Członkostwa lub korzystania z Witryny zgodnie z niniejszymi Warunkami Członkostwa, Regulamin strony użytkowania lub naszych Polityka prywatności.

5. KONFLIKTY INTERESÓW I KONFLIKTÓW LOJALNOŚCI
Każdy Członek będzie utrzymywał wszelkie spory, spory lub inne kontrowersyjne kwestie pomiędzy takim Członkiem a innym Członkiem lub członkiem Prokom oddzielnie od programu Prokom, chyba że Konica Minolta wyraźnie wyrazi na to zgodę jako temat, który należy uwzględnić w ramach programu Prokom. Ani Konica Minolta, ani żaden z takich Członków nie będą zobowiązani do arbitrażu lub innego zaangażowania w rozwiązywanie sporów między członkami Prokom w ramach programu Prokom.

6. ODSZKODOWANIE
Będziesz zabezpieczyć i zabezpieczyć nas przed wszelkimi szkodami, stratami, kosztami, wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi) wynikającymi z naruszenia obowiązujących przepisów prawa w związku z udziałem Członka w programie Prokom, w tym za naruszenie jakichkolwiek przepisów antymonopolowych regulacja. Aby uniknąć wątpliwości, wyżej wymienione zobowiązanie nie ma wpływu na nasze prawo do podjęcia wszelkich rozsądnych środków, według własnego uznania, w celu obrony przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich lub władz publicznych wynikającymi z takiego naruszenia.

7. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC CZŁONKÓW
Nasza odpowiedzialność ogranicza się do postanowień określonych w warunku 5 Warunków korzystania z witryny.