Általános szerződési feltételek

WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a https://www.prokom.org címen (amelyre a Weboldalra hivatkozunk).

A weboldalt a Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (Konica Minolta) biztosítja, amely „Prokom - a Konica Minolta felhasználói szövetség” néven kereskedik.

Prokom - Konica Minolta tagsági szövetség és Konica Minolta program, melyet a tagok egy alapvető csapata támogat. A tagsági akcióból választott központi csapat tanácsot ad a Konica Minolta számára a tartalom, szemináriumok, konferenciák és az e-learning internetes portál fejlesztéséről. A Konica Minolta (a program és a társulás tulajdonosa) a tagok legjobb érdekeit szolgálja, hogy segítsen nekik összekapcsolódni, tanulni és üzleti tevékenységüket növelni.

A Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH a németországi székhelyű és bejegyzett cég, a HRB 58272 (Hannover), székhelye az Europaallee 17, 30855 Langenhagen.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK:

A Weboldal használatával és a Weboldalon (Szolgáltatás) keresztül kínált egyéb szolgáltatásokkal ezek a webhelyhasználati feltételek (Feltételek) vonatkoznak.

Kérjük, olvassa el figyelmesen, mielőtt a Webhelyet használja. Ha nem ért egyet a jelen Feltételekkel, kérjük, ne használja a Weboldalt.
Ezekben a Feltételekben a mi vagyunk a Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH-t jelenti, amely a Prokom-ként kereskedik - a Konica Minolta felhasználói szövetsége, és Ön / Ön azt jelenti, hogy a webhely felhasználójaként, ahogy a kontextus megköveteli.

1. A WEBOLDAL HASZNÁLATA

1.1 A Weboldal használatával Ön kijelenti, hogy beleegyezik abba, hogy a jelen Feltételek kötelezőek legyenek. Ha nem ért egyet a jelen Feltételek elfogadásával, akkor ne használja a Weboldalt.

1.2 Fenntartjuk a jogot, hogy a Feltételeket bármikor megváltoztassuk. Az ilyen változásokról legalább négy héttel a módosított Feltételek hatálybalépése előtt értesítjük Önt. Hacsak a négy héten belül nem emel kifogást a módosításokkal szemben, a Webhely és a Szolgáltatás további használatát a jelen Feltételek módosított részének megállapodásnak tekintjük. Felhívjuk azonban a figyelmét ezekre a következményekre az értesítéssel együtt.

1.3 Kérjük, olvassa el az oldalunkat is Adatkezelési tájékoztató amely elmagyarázza, hogyan gyűjthetünk és használhatunk Önnel kapcsolatos információkat a Weboldalon keresztül.

1.4 Bizonyos általunk nyújtott szolgáltatásokat regisztrált tagjaink számára fenntartunk (ezeket Tagszolgáltatásként említjük). Tagsági feltételeink a velünk való tagságra és a tagsági szolgáltatások igénybevételére vonatkoznak. A jelen Feltételek és a Tagsági Feltételek közötti bármilyen ellentmondás vagy ellentmondás esetén a Tagsági Feltételeket kell alkalmazni.

2. HONLAPUNK HOZZÁFÉRÉSE

2.1 A Weboldalhoz való hozzáférés ideiglenesen megengedett, és fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül felfüggesszük, visszavonjuk, leállítsuk vagy megváltoztassuk a Weboldal egészét vagy bármely részét, kivéve, ha az ilyen felfüggesztés, visszavonás, megszüntetés vagy változás elfogadhatatlan vagy objektív indokolt okokból. Nem vagyunk felelősek Önnel szemben, ha a Weboldal műszaki okokból és / vagy karbantartási szolgáltatásokból és / vagy hasonló okokból ésszerű mértékben bármikor vagy ideig nem érhető el.

2.2 Időnként frissíthetjük a Weboldalt, és bármikor megváltoztathatjuk a tartalmat. A weboldal tartalma csak általános tájékoztatás céljából szolgál. Nem célja tanácsnak minősülni, amelyre támaszkodnia kell. Mielőtt bármilyen intézkedést megtenne vagy tartózkodna a Weboldal tartalma alapján, szakmai vagy szakvéleményt kell beszereznie. A Weboldal vagy a benne található tanácsok használata nem garantál semmilyen üzleti sikert, beleértve, de nem kizárólag, a forgalom vagy az ügyfelek növekedését.

2.3 Bár ésszerű erőfeszítéseket teszünk a Weboldalon található információk frissítésére, nem vállalunk kifejezett vagy hallgatólagos kijelentéseket, garanciákat és garanciákat arra vonatkozóan, hogy a Weboldal tartalma pontos, teljes vagy naprakész.

2.4 Ha engedélyezzük Önnek, hogy bármilyen információt közzétegyen vagy megadjon a Weboldalon vagy azon keresztül, akkor biztosítania kell, hogy ezek az információk ne sértsék a hatályos törvényeket, és ne sértsék a személyek törvényes jogait. Mi nem figyeljük és nem szerkesztjük okmányok nélkül a harmadik felek által kiküldött vagy átadott dokumentumokat vagy fájlokat, és ezért nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet harmadik fél állíthat.

2.5 Azon információkkal és tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket Ön a Weboldalon vagy azokon keresztül tesz közzé, a Prokom egyesület és program céljából ezennel visszavonhatatlan, korlátlan, átruházható, alengedélyezhető, örök, nem kizárólagos lehetőséget biztosít nekünk , jogdíjmentes, világszerte érvényes licenc az ilyen információk és tartalmak alapján történő felhasználásra, kivitelezésre, sokszorosításra, megjelenítésre, előadásra, másolatok terjesztésére és származékos művek előkészítésére, valamint arra, hogy másokat felhatalmazzon a fentiek bármelyikének vagy mindegyikének elvégzésére. A megítélt használati jog különösen magában foglalja a releváns információk és tartalmak másolásának, terjesztésének, nyilvános reprodukálásának és nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételének jogát bármilyen és minden felhasználási módban, függetlenül attól, hogy a jelen Feltételek az Ön számára kötelezővé válnak-e. szakaszának megfelelően a feldolgozáshoz és / vagy a fejlesztéshez való jogot, valamint minden tevékenységet. A német szerzői jogi törvény (UrhG) 69c. 1. és 2. sz., Valamint az ilyen feldolgozás és / vagy fejlesztés eredményeinek felhasználása a jelen feltételben leírt mértékben 2.5. Továbbá kifejezetten lemond jogáról, hogy szerzőként szerepeljen.

2.6 Egyetért azzal, hogy nem:

 • 2.6.1. Kísérlet a weboldal dekódolására, visszafejtésére, szétszerelésére vagy más forráskód megszerzésére;
 • 2.6.2 a Weboldal jogosulatlan módosításainak megváltoztatása, működésének akadályozása, bármilyen felhasználó, gazdagép vagy hálózat hozzáférésének megkísérlése;
 • 2.6.3 használja a Weboldalt olyan tevékenységekre, amelyek megsértik a törvényeket vagy szabályozásokat, vagy sértik a harmadik felek jogait;
 • 2.6.4 eltávolítja, elhomályosítja vagy megváltoztatja a szerzői jogi megjegyzéseket, védjegyeket vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket, amelyeket mi vagy bármely harmadik fél;
 • 2.6.5 felhasználja egy másik személy személyes adatait a Weboldal eléréséhez vagy használatához; és
 • 2.6.6 továbbítson bármilyen hibát, vírust vagy más letiltó funkciót a Weboldalra vagy azon keresztül.

 

3. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

3.1 Mi vagyunk a Weboldalon és a rajta közzétett anyagokban szereplő összes szellemi tulajdonjog tulajdonosa vagy engedélyese. Ezeket a műveket szerzői jogi törvények és szerződések védik szerte a világon. Minden ilyen jog fenntartva.

3.2 Ön elmentheti és kinyomtathatja a Weboldal kivonatainak másolatait nyomtatott formában személyes vagy mások számára a szervezetén belüli használatra.

3.3. A Weboldal bármely kivonatának másolatát kizárólag személyes használatra juttathatja el harmadik félnek, feltéve, hogy:

 • 3.3.1 tudomásul veszi, hogy a kivonat forrása a Webhely, és minden ilyen másolatban feltünteti a Webhely címét és a kivonat dátumát;
 • 3.3.2 tájékoztatja a harmadik felet, hogy ezek a licencfeltételek érvényesek, és hogy harmadik félnek meg kell felelnie ezeknek a feltételeknek;
 • 3.3.3 a kivonatot teljes egészében, módosítás és szerkesztés nélkül átmásolja;
 • 3.3.4 a kivonatot nem kereskedelmi célból vagy díj ellenében nyújtják; és
 • 3.3.5. A kivonatot semmilyen más mű vagy publikáció nem tartalmazza.

3.4 Ha a jelen licenc feltételein túl szeretné reprodukálni vagy felhasználni a Webhelyről származó információkat, kérjük, forduljon hozzánk kifejezett hozzájárulásért. Ezt úgy teheti meg, hogy megkeresésével fordul az info@prokom.org címre.

4. FELHASZNÁLÓI SZÁMLÁK ÉS JELSZÓK

4.1 Ha a biztonsági eljárásunk részeként felhasználói azonosítót, jelszót vagy bármilyen más információt kapnak, akkor ezeket az információkat bizalmasan kell kezelnie, és azokat nem szabad harmadik félnek közölnie. A Webhely és / vagy a Tagszolgáltatások biztonságos területeinek használatához való jog személyre szabott, és nem engedélyezheti másoknak, hogy felhasználják a bejelentkezési adatait.

4.2 Ön felelős minden tevékenységért, valamint az Ön azonosítására szolgáló felhasználónevével, jelszavával vagy bármilyen más személyes azonosítóval elküldött minden információ és kérés pontosságáért.

4.3 Azonnal értesítenie kell minket a fiókja minden jogosulatlan használatáról vagy a fiókkal kapcsolatos egyéb biztonsági megsértésről, amelyről tudomása van.

5. FELELŐSSÉG

5.1 A Weboldalt „amilyen” és „elérhető” alapon nyújtjuk, és a törvény által megengedett legteljesebb mértékben nem garantáljuk, hogy a Weboldal megfelel bizonyos követelményeknek, vagy elérhető lesz, elérhető, megszakítás nélküli, időszerű, biztonságos vagy működik hiba nélkül, vagy hogy mentes vírusoktól, férgektől, trójaiaktól vagy más káros elemektől. Javasoljuk, hogy megvédje berendezéseit megfelelő vírusirtó szoftver használatával.

5.2 Ha a Weboldal más webhelyekre mutató linkeket és harmadik felek által biztosított forrásokat tartalmaz, akkor ezeket a linkeket csak az Ön tájékoztatása céljából nyújtjuk. Nem ellenőrizhetjük ezen webhelyek vagy erőforrások tartalmát, ezért nem vállalunk felelősséget az ilyen webhelyek tartalmáért. Az ilyen linkeket nem szabad úgy értelmeznünk, hogy mi jóváhagyjuk ezeket a linkelt webhelyeket. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely az Ön használatából eredhet. Ha észreveszi, hogy bármely kapcsolt harmadik fél tartalma megsérti az Ön jogait, vagy bármilyen formában megsérti a törvényi rendelkezéseket, kérjük, értesítsen minket. Felülvizsgáljuk és - ha alkalmazható - további lépéseket teszünk a jogellenes tartalom eltávolítása érdekében.

5.3 A törvény által megengedett mértékben kizárunk minden olyan feltételt, szavatosságot, kijelentést vagy egyéb feltételt, amely a Weboldalra vagy annak bármely tartalmára vonatkozhat, akár kifejezetten, akár hallgatólagosan.

5.4 Nem vagyunk felelősek semmilyen felhasználóval semmilyen veszteségért vagy kárért, akár szerződésben, akár jogellenesen (ideértve a gondatlanságot is), a törvényi kötelesség megszegéséért, akár egyéb módon, még ha előreláthatóan is, a használat során vagy azzal összefüggésben, vagy a használat képtelenségében keletkezik. , a Weboldal; vagy a Weboldalon megjelenített bármely tartalom használata vagy azokra való támaszkodás. Különösen nem vagyunk felelősek:

 • 5.4.1 nyereség, értékesítés, üzlet vagy bevétel elvesztése;
 • 5.4.2 üzleti megszakítás;
 • 5.4.3 a várható megtakarítások elvesztése;
 • 5.4.4 üzleti lehetőség, jóindulat vagy hírnév elvesztése; vagy
 • 5.4.5 bármilyen közvetett vagy következményes veszteség vagy kár.

5.5 A fenti korlátozások ellenére korlátlanul felelősek vagyunk halálért, személyi sérülésért, egészségkárosodásért és minden egyéb kárért, amelyet szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okoztak mi, törvényes képviselőink vagy kisegítő személyeink. A német termékfelelősségről szóló törvény szerinti felelősségünk, valamint az elsődleges kötelezettségek által okozott károkért való felelősségünk, vagyis az olyan alapvető kötelességek, amelyek az Ön és köztünk fennálló szerződéses viszony lényegét képezik, és amelyek meghatározóak voltak annak megkötésére és teljesítésére, . Egyszerű gondatlanságból eredő károk esetén nem vállalunk felelősséget az előre nem látható és atipikus károkért.

6. CSATLAKOZÁS Weboldalunkra

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a saját webhelyünkön bármiféle linket előzetes értesítés nélkül tiltsunk meg a webhelyen található anyagok vagy információk között. A honlapon található anyagokra vagy információkra mutató linkeknek nem lehetnek félrevezetők, és nem lehetnek megtévesztőek, és a linket kellőképpen meg kell jelölniük. Nem hozhat létre hivatkozást oly módon, hogy bármely olyan társulási, jóváhagyási vagy jóváhagyási formát javasoljon, ahol nincs ilyen.

7. TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKET AZ USA VAGY HARMADIK FELEK KÍNÁL

Szolgáltatásainkat és rendezvényeinket weboldalunkon keresztül kínálhatjuk, amelyeket harmadik felek kínálnak. A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy valószínűleg további feltételek és feltételek vonatkoznak, amelyek az ilyen szolgáltatások és események szolgáltatójával kötött szerződésére vonatkoznak. Időnként további szolgáltatásokat is kínálhatunk, amelyekre további feltételek vonatkoznak. Ön betartja azokat a feltételeket és feltételeket, amelyeket Önnek vagy harmadik félnek vagy nekünk hívtunk fel.

8. ALKALMAZANDÓ JOG

Ezeket a Feltételeket a német joggal összhangban kell szabályozni és értelmezni, és Ön - amennyiben jogilag megengedhető - egyetért a német bíróságok kizárólagos joghatóságával kapcsolatban, a velük kapcsolatos bármely vita tekintetében.

TAGÁLLAMOK FELTÉTELEI

Bizonyos szolgáltatásainkat a regisztrált tagjaink számára fenntartjuk (ezekre a szolgáltatásokra hivatkozunk).

Az Ön tagsága és bármely tagszolgáltatás igénybevétele a tagsági feltételek (tagsági feltételek) hatálya alá tartozik, amelyek részét képezik honlapunk használati feltételeinek.
Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a tagsági feltételeket, mielőtt felhasználja a weboldalt. Ha nem ért egyet a tagsági feltételekkel, kérjük, ne regisztráljon egy tagságot, és ne használja a tagszolgáltatásokat.
Ezekben a tagsági feltételekben:

 • Mi / mi vagyunk a Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, a Prokom - konica Minolta felhasználói egyesülete.
 • Ön / Ön azt jelenti, hogy Ön a szervezet szolgáltatásait regisztrálja és használja.
 • A tag olyan szervezet, amely a velünk való tagságra regisztrált.

1. TAGSÁGRA VONATKOZÓ Jogosultság

1.1 A tagsághoz a következő kritériumoknak kell megfelelnie:

 • 1.1.1 A tagság csak vállalati szervezetek (azaz bejegyzett társaságok és partnerségek) számára nyitott. Az egyének nem jogosultak a tagságra;
 • 1.1.2 Önnek regisztráltnak kell lennie hozzáadottérték-adó (vagy más alkalmazandó közvetett forgalmi adó) alól (ha Ön az EU-ban van bejegyezve, akkor be kell nyújtania nekünk bejegyzett HÉA-számát, és ahol Ön az EU-n kívül van bejegyezve, akkor meg kell adnia nekünk HÉA-nyilvántartási igazolással);
 • 1.1.3 Önnek a Konica Minolta gyártmányú nyomdagépek felhasználójának kell lennie, nyilvántartásaink vagy az általunk átadott bizonyítékok alapján.

1.2 Fenntartjuk a jogot, hogy ellenőrizzük a tagok jogosultságát, és bármikor felfüggeszthessük vagy megszüntethessük a Tagszolgáltatásokat (előzetes értesítés vagy visszatérítés nélkül) bármely olyan szervezetnél, ahol úgy gondoljuk, hogy nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak.

2. TAGNÁ LÉNY

2.1 A tagságra való jelentkezéshez ki kell töltenie az online regisztrációs űrlapot (regisztrációs űrlap), amely tartalmazza a teljes cégnevet.

2.2 Ki kell jelölnie a szervezet központi kapcsolattartóját (a meghatalmazott képviselőt). A meghatalmazott képviselőnek az Ön alkalmazottjának kell lennie, aki üzleti e-mail címet használ.

2.3 A regisztrációs űrlap kitöltésével garantálja, hogy a regisztrációs űrlapon megadott bármely információ igaz, teljes és pontos. Ön vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztat minket az ilyen információk bármilyen változásáról (ezt megteheti fiókjának részleteinek bármikor történő frissítésével, lépjen kapcsolatba adminisztrációs csapatunkkal az info@prokom.org címen (ez a kapcsolatfelvételi e-mail címünk).

2.4 A meghatalmazott képviselő számára megadott e-mail címet fogjuk használni a tagság fő levelezési e-mailjeként.

2.5 A regisztrációs űrlap elküldése után kap egy automatikus e-mailt, amely megerősíti, hogy megkaptuk a jelentését. Ez nem jelenti azt, hogy elfogadják a tagságra vonatkozó ajánlatát. Minden tagsági kérelem teljes körű belátásunk szerint elfogadható.

2.6 A jelentkezés jóváhagyása után e-mailben veszik fel a kapcsolatot. Ez az e-mail elfogadja a tagsági kérelmét. Miután ez a regisztrációs folyamat befejeződött, hozzáférhet a Tagsági Szolgáltatásokhoz, a jelen Tagsági Feltételek, a Webhely Felhasználási Feltételei és Adatvédelmi irányelveink alapján.

2.7 Meghatalmazott képviselője és elérhetőségei frissíthetők a Kapcsolattartó e-mail címünk elküldésével.

3. FELHASZNÁLÓK

3.1 A meghatalmazott képviselő további felhasználókat jelölhet ki, akik jogosultak a Tagszolgáltatásokhoz való hozzáférésre.

3.2 Minden felhasználót regisztrálni kell a vállalata e-mail címével (Minősítő cím).

3.3 Ön tagsága alatt a Minősítő címmel rendelkező egyéni felhasználók további egyéni számlákat regisztrálhatnak (a 3.1. Feltételen felüliek mellett), hogy hozzáférjenek a Tagszolgáltatásokhoz. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a Kapcsolat e-mail címünkön, részletezve a regisztráció iránti kérelmet és a hozzáférést. Csapatunk egyik tagja minden új kérést érvényesít, és egy megerősítő e-mailt küld a regisztráció megerősítéséről, miután ez befejeződött.

3.4 Fenntartjuk a jogot, hogy ellenőrizzük az egyes felhasználók vagy a minősítő címek alkalmasságát, és a Felhasználói szolgáltatásokat (előzetes értesítés nélkül) felfüggesszük vagy megszüntetjük minden felhasználó számára, ha úgy gondoljuk, hogy nem felelnek meg ezeknek a jogosultsági feltételeknek. Biztosítani fogja, hogy minden olyan felhasználó, aki hozzáfér a Tagsági Szolgáltatásokhoz, betartja a jelen Tagsági Feltételeket, a következőkkel együtt Weboldal Felhasználási feltételek és a Adatkezelési tájékoztató.

 

4. A TAGSÁG FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

4.1 Ha tájékoztat minket, vagy ha okunk van azt feltételezni, hogy megsérti ezeket a Tagsági Feltételeket (beleértve a Webhely Felhasználási Feltételeit és Adatvédelmi Irányelveinket), vagy a Webhelyet bármiféle jogosulatlanul használja (akár Ön vagy az Ön számláján keresztül), akkor egyéb jogaink és jogorvoslataink sérelme nélkül azonnal és előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük:

 • 4.1.1 tagságod; és / vagy
 • 4.1.2 az Ön hozzáférése (vagy választásunk szerint bármely felhasználó hozzáférése) a Webhely és / vagy a Tagszolgáltatások biztonságos területeihez.

4.2 Bármely Előfizetési Időszak lejártával kényelmi okokból felmondhatjuk tagságát, harminc (30) napos felmondással. Ha már kifizetettük Öntől a következő Előfizetési időszakot, akkor visszatérítjük Önnek az Ön által előre befizetett tagsági díjakat.

4.3 Az 5.11. Feltétel kivételével Ön nem lesz jogosult a tagsági díj visszatérítésére abban az esetben, ha megszüntetjük vagy felfüggesztjük tagsági szolgáltatását vagy a weboldal használatát a jelen Tagsági Feltételekkel összhangban, Weboldal Felhasználási feltételek vagy mi Adatkezelési tájékoztató.

5. ÉRDEKLŐDÉSEK ÉS HITELESSÉGEK KONFLIKTUSAI
Bármely tag köteles az ilyen tag és egy másik tag vagy a Prokom tag között fennálló nézeteltéréseket, vitákat vagy egyéb vitás kérdéseket a Prokom programtól elkülönítve tartani, kivéve, ha a Konica Minolta kifejezetten elfogadja a Prokom program keretében kezelendő témaként. Sem a Konica Minolta, sem az ilyen tagok nem kötelesek választottbírósági döntést hozni, vagy egyéb módon részt venni a Prokom tagjai közötti viták rendezésében a Prokom program részeként.

6. KÁRTÉRÍTÉS
Ön köteles megtéríteni és ártalmatlannak tekinteni minden olyan kárért, veszteségért, költségért, kiadásért (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is), amelyek a tagok Prokom programban való részvételével kapcsolatos alkalmazandó jogszabályok bármely megsértéséből származnak, ideértve a trösztellenes cselekmények megsértését is. szabályozás. A kétségek elkerülése érdekében a fent említett kötelezettség nem érinti azt a jogunkat, hogy saját belátása szerint minden ésszerű intézkedést meghozzunk annak érdekében, hogy megvédjük magunkat bármely harmadik fél vagy egy hatóság ilyen jogsértésből eredő követelései ellen.

7. FELELŐSSÉGÜNK TAGOKKAL
Felelősségünk a Weboldal használati feltételeinek 5 feltételeiben meghatározott rendelkezésekre korlátozódik.