jak začít využívat variabilní tisk dat

Tiskárny i obchodníci čelí obrovským výzvám, jak rostou stávající podniky a zabývají se svými zákazníky. Očekávání zákazníků ohledně výkonnosti a návratnosti investic se neustále zvyšuje. Statistiky trhu s variabilním tiskem dat jasně ukazují, že tiskárny, které poskytují personalizované komunikační produkty, získávají vyšší tržby, lepší výnosy a vyšší míru loajality zákazníků.
Tony Hodgson · March 17, 2018

Tiskárny i obchodníci čelí obrovským výzvám, jak rostou stávající podniky a zabývají se svými zákazníky. Očekávání zákazníků ohledně výkonnosti a návratnosti investic se neustále zvyšuje. Statistiky trhu s variabilním tiskem dat jasně ukazují, že tiskárny, které poskytují personalizované komunikační produkty, získávají vyšší tržby, lepší výnosy a vyšší míru loajality zákazníků.

O instruktorovi

+1628 zapsán
Nezapsáno

Kurz zahrnuje

  • 6 lekce