Zásady ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky poskytuje společnost Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH („Konica Minolta“), Obchodující jako„ Prokom - sdružení uživatelů Konica Minolta “.

Prokom - uživatelské sdružení Konica Minolta, je členský program Konica Minolta, podporovaný základním týmem členů Elite. Hlavní tým členů Elite, který byl vybrán na základě jmenování a hlasování ze strany komunity, poskytuje poradenství Konica Minolta, jak rozvíjet obsah, semináře, konference a internetový portál e-learningu. Toto poradenství bude založeno na jejich odborných znalostech odvětví tisku a komunikace, přičemž získá zpětné vazby z ankety, průzkumů a akcí, které povedou Konicu Minolta (vlastníka programu) k tomu, aby jednala v nejlepším zájmu všech členů, aby jim pomohla spojit se, naučit se a rozvíjet své podniky.

Ochrana osobních údajů:

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby vám pomohly cítit se jistější ohledně soukromí a zabezpečení vašich informací při používání našich webových stránek nebo při přístupu k některé z našich služeb (Servis).

Používáním naší služby souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů námi v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů, neposkytujte nám prosím žádné informace a nepoužívejte služby.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (spolu s našimi Podmínky užívání stránek) stanoví základ, na kterém zpracováváme veškeré osobní údaje, které od vás shromažďujeme, nebo které nám poskytujete prostřednictvím Služby.

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese: info@prokom.org.

Podmínky Společnost / my / naše / nás pokud je použit v těchto zásadách ochrany osobních údajů, znamená to společnost Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, obchodující jako „Prokom - asociace uživatelů Konica Minolta“, a ty tvůj znamená vás jako uživatele naší služby.

 1. 1. INFORMACE, KTERÉ SE MŮŽEME VYBRAT Z VÁS

1.1 Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující informace o vás:

 • 1.1.1 informace, které poskytnete při registraci k naší Službě a jak to vyžaduje náš webový formulář, včetně informací, které potřebujeme k poskytování naší Služby a plnění našich povinností vůči vám, jako je vaše celé jméno, vaše e-mailová adresa a vaše telefonní číslo;
 • 1.1.2 informace, které zveřejníte ve svém uživatelském profilu nebo které zveřejníte na vývěskách v naší Službě (kde tyto služby zpřístupňujeme). Vezměte prosím na vědomí, že veškeré informace, které dobrovolně zveřejníte ve svém uživatelském profilu nebo které zveřejníte zveřejněním komentářů, budou veřejně dostupné a budou si je moci ostatní prohlížet. Neneseme žádnou odpovědnost za žádné informace, které si dobrovolně zvolíte jako veřejné prostřednictvím takových a / nebo jiných výslovných akcí;
 • 1.1.3 korespondence nebo její záznam, pokud nás máte kontaktovat;
 • 1.1.4 průzkumy, které vyplňujete; a
 • 1.1.5 statistické údaje o vašich akcích a vzorech procházení, které vás neidentifikují. To znamená informace o vašem počítači a vašem používání našich webových stránek, včetně (je-li k dispozici) vaší IP adresy, jedinečného identifikátoru mobilního zařízení (UDID), mezinárodního ID mobilního zařízení (IMEI), Android ID, MAC adresy zařízení, informací o prohlížeči, operačního systému , časová razítka, stránky, které požadujete, stažené aplikace a zdroje, ke kterým přistupujete.
 1. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE

2.1 Informace uchovávané o vás používáme následujícími způsoby:

 • 2.1.1 zajistit, aby byla služba prezentována co nejefektivněji pro vás a pro váš počítač;
 • 2.1.2 identifikovat vás, když používáte Službu;
 • 2.1.3 odpovídat na vaše otázky a zlepšovat službu;
 • 2.1.4 informovat vás o změnách v naší službě;
 • 2.1.5 poskytovat vám aktualizace a další informace o speciálních nabídkách a nových funkcích naší služby; a
 • 2.1.6 pro marketingové účely, kde s tím souhlasíte.
 1. JAK SE SÁM DOHLEDUJEME

3.1 Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami za následujících okolností:

 • 3.1.1 pro marketingové účely, kde s tím výslovně souhlasíte;
 • 3.1.2 dalším členům skupiny společností Konica Minolta, našim partnerům a poskytovatelům služeb za účelem: správy nebo správy určitých aspektů naší Služby; pro analytické účely; a pomoci nám vyvinout nové služby. Vezměte prosím na vědomí, že budeme pouze sdílet osobní informace o našich uživatelích v agregované a anonymizované podobě s výše uvedenými třetími stranami;
 • 3.1.3 našemu zpracovateli plateb třetí stranou za účelem přijímání plateb za služby nabízené prostřednictvím webové stránky (která bude zahrnovat členské poplatky, pokud se stanete elitním členem webové stránky);
 • 3.1.4 chránit práva, majetek nebo bezpečnost nás nebo jiných uživatelů služby;
 • 3.1.5 pokud jsme povinni nebo povoleni tak činit podle platných zákonů, předpisů nebo právních postupů; nebo
 • 3.1.6 pokud nás (nebo v podstatě všechna naše aktiva) získá třetí strana, v takovém případě budou osobní údaje, které máme o našich uživatelích, jedním z převedených aktiv.

3.2 Můžeme předávat souhrnné informace třetím stranám o tom, jak naši uživatelé používají naši Službu, ale to nebude zahrnovat informace, které by mohly být použity k vaší identifikaci.

 1. KDYŽ VAŠE INFORMACE SKLADUJEME

4.1 Přijímáme vhodná organizační a technická opatření k ochraně vašich osobních údajů, které uchováváme. Omezujeme přístup k vašim osobním údajům na ty, o nichž se domníváme, že s nimi musí rozumně přijít do styku, aby mohli vykonávat svou práci.

4.2 Bohužel přenos informací přes internet není zcela bezpečný. I když se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených do naší služby a jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko.

4.3 Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak je to nezbytné k plnění jakékoli ze služeb, které poskytujeme, nebo k dodržování příslušných právních předpisů, regulačních požadavků a příslušných příkazů příslušných soudů.

5.1 Naše webové stránky používají soubory cookie k odlišení od ostatních uživatelů naší webové stránky. To nám pomáhá poskytovat vám při procházení našich webových stránek dobrou zkušenost a také nám to umožňuje vylepšovat naše stránky. Pokračováním v procházení našich webových stránek souhlasíte s používáním cookies.

5.2 Cookie je malý soubor písmen a číslic, který pokud souhlasíte, ukládáme do vašeho prohlížeče nebo na pevný disk vašeho počítače. Soubory cookie obsahují informace, které se přenášejí na pevný disk vašeho počítače.

5.3 Používáme následující soubory cookie:

 • Přísně potřebné cookies. Jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Jedná se například o soubory cookie, které vám umožní přihlásit se do oblastí našich webových stránek;
 • Analytické / výkonové soubory cookie. Umožňují nám rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci pohybují po našich webových stránkách, když je používají. To nám pomáhá zlepšit způsob, jakým naše webové stránky fungují, například tím, že zajistí, aby uživatelé našli to, co hledají snadno; a
 • Funkční cookies. Ty se používají k rozpoznání, když se vrátíte na webové stránky. To nám umožňuje personalizovat náš obsah a pamatovat si vaše preference (například výběr jazyka nebo regionu).

5.4 Prostřednictvím nastavení prohlížeče můžete určit, které soubory cookie získáte a které ve svém zařízení ponecháte. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby odmítal naše soubory cookie, náš systém vydá soubory cookie, když navštívíte náš web. Pokud však nepřijmete soubory cookie, nebudete moci využívat některé funkce našich webových stránek.

5.5 Soubory cookie můžete blokovat aktivací nastavení ve svém prohlížeči, které vám umožní odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie. Pokud však použijete nastavení svého prohlížeče k blokování všech souborů cookie (včetně základních souborů cookie), může se stát, že nebudete mít přístup ke všem našim webům nebo k jejich částem.

5.6 Další informace o internetové reklamě najdete na následujících webových stránkách: www.allaboutcookies.org, www.yourchoicesonline.eu a www.networkadvertising.org. Některé z těchto webů vám umožňují odhlásit se z online behaviorální reklamy a dalších sledovacích cookies (kromě nastavení kontroly ve vašem prohlížeči).

 1. ANALYTICKÉ NÁSTROJE

Pro sledování a analýzu chování našich návštěvníků na našich webových stránkách používáme následující analytické nástroje:

 • Google Analytics: Google Analytics je služba webové analýzy společnosti Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (dále jen „Google“). Služba Google Analytics umístí do vašeho zařízení soubor cookie, který sleduje chování uživatelů našich webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy společností Google na jejích serverech v USA. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek a sestavení zpráv o činnosti webových stránek. Google nebude sloučit vaši IP adresu s ostatními údaji shromážděnými společností Google.

Ukládání cookies můžete zabránit změnou příslušných nastavení prohlížeče (viz 5.4) nebo podle pokynů v odkazech uvedených v 5.6.

Nejbezpečnější způsob, jak se odhlásit ze všech technologií pro sledování webu (včetně služby Google Analytics a Piwik), je rozšíření, např. Noscript nebo Ghostery: tato rozšíření prohlížeče zakáží všechny známé sledovače JavaScriptu a zajistí, že váš prohlížeč neodesílá požadavek na externí sledovací servery.

Případně můžete nainstalovat doplněk Opt-Out prohlížeče Google, který zabrání stahování a instalaci souborů cookie používaných službou Google Analytics. Tento doplněk zabraňuje shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie a dat souvisejících s používáním našich webových stránek. Doplněk je k dispozici na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.
Upozorňujeme, že smazání všech dat uložených vaším prohlížečem ve vašem zařízení může také odstranit cookies typu opt-out. V takovém případě bude nutná obnovená instalace cookies typu opt-out.

 1. ODKAZY

7.1 Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky a služby a od nich, mohou to zahrnovat webináře poskytované třetími stranami.

7.2 Nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů ani za obsah stránek třetích stran. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů jim prosím zkontrolujte jednotlivé zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek nebo služeb.

 1. SPONZOŘI

V naší Službě můžeme čas od času představit sponzory třetích stran. V případě, že tak učiníme, nebudeme zveřejňovat identifikovatelné informace o jednotlivcích, ale můžeme jim poskytnout souhrnné informace o našich uživatelích.

 1. SOCIÁLNÍ MEDIA

Naše webové stránky obsahují odkazy na naše vlastní účty sociálních médií:

 • facebook: facebook je služba provozovaná společností facebook, Inc., 1601 S. Califonia Ave, Palo Alto, CA 94304, Spojené státy americké. Facebook-link je identifikovatelný stylizovaným bílým písmenem „f“ na modrém pozadí.
 • Twitter: Twitter je služba provozovaná společností Twitter Inc., společností 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Spojené státy americké. Twitter odkaz je identifikovatelný stylizovaným bílým ptákem na zeleném pozadí.
 • Google Plus a YouTube: Google Plus a YouTube jsou služby provozované společností Google, Inc., Amphitheater Parkway společnosti 1600, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké. Google Plus je identifikovatelný znakem „g +“ v bílých písmenách na růžovém pozadí. YouTube je identifikovatelné podle označení YouTube na červeném pozadí.
 • LinkedIn: LinkedIn je poskytován společností LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké. Odkaz na LinkedIn je identifikovatelný stylizovanými bílými písmeny „in“ na oranžovém pozadí.

Pro objasnění tyto odkazy nepředstavují tzv. Sociální plug-iny, ale spíše hluboké odkazy na příslušné stránky sociálních profilů naší společnosti.

Podle našich nejlepších znalostí a na základě jakýchkoli dostupných informací nejsou poskytovatelé sociálních médií schopni shromažďovat a ukládat žádné vaše osobní údaje ani další informace, pokud s odkazem nezasáhnete kliknutím na příslušný odkaz a pokud nejste současně přihlášeni do svého vlastního účtu. účet sociálních médií. Žádný z poskytovatelů sociálních médií neukládá do vašeho zařízení soubor cookie. Jakmile navštívíte naše stránky sociálních médií aktivací příslušného odkazu, budete přesměrováni na náš profil sociálních médií. Přitom může váš prohlížeč přenášet na servery poskytovatele sociálních médií specifické informace, například adresu IP a další informace týkající se prohlížeče. Poskytovatelé sociálních médií mohou tyto informace zaznamenávat a ukládat a dále je přidělit k osobním údajům uloženým poskytovatelem sociálních médií s vaším uživatelským účtem. V některých případech mohou poskytovatelé sociálních médií vložit do vašeho zařízení soubor cookie, který jim umožní sledovat a zaznamenávat vaše chování na našich webových stránkách. Upozorňujeme, že nemáme žádný vliv na údaje shromážděné příslušným poskytovatelem sociálních médií.

Pokud jste aktivním uživatelem některého z uvedených poskytovatelů sociálních médií a nechcete, aby příslušný poskytovatel sociálních médií shromažďoval jakákoli data týkající se vaší návštěvy na našich webových stránkách a přidělil je k údajům o členech, odhláste se z účtu sociálních médií před návštěvou našich webových stránek nebo aktivací pluginu. Dále může být užitečné odstranit ze svého prohlížeče všechny soubory sociálních médií.

Další informace týkající se účelu a rozsahu sběru a zpracování dat vaším poskytovatelem sociálních médií, jakož i vašich práv v tomto ohledu a nastavení možností ochrany vašeho soukromí naleznete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů:

 1. UCHOVÁVÁNÍ VAŠEHO ÚČTU BEZPEČNÉ

10.1 Pokud jsme vám poskytli (nebo kde jste si vybrali) heslo, které vám umožní přístup k určitým částem Služby, jste odpovědní za zachování tohoto hesla v tajnosti a jste zodpovědní za jakékoli zneužití těchto informací. Heslo musíte pravidelně měnit a nesmíte je nikomu sdílet.

10.2 Za bezpečnost a důvěrnost svého účtu nesete výhradní odpovědnost vy. Ujistěte se, že nedovolíte nikomu jinému přístup ke Službě na vaše jméno a odhlášení po dokončení přístupu k vašemu účtu.

10.3 Jste odpovědní za všechny objednávky a za přesnost všech informací odeslaných přes internet pomocí vašeho uživatelského jména, hesla nebo jakékoli jiné osobní identifikace použité k vaší identifikaci ve Službě.

10.4 Odpovídáte nám za všechny objednávky nebo transakce zadané pomocí vašeho uživatelského jména a hesla, i když by takové použití mohlo být neoprávněné. Nebudeme vám odpovídat za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku zneužití vašeho uživatelského jména a hesla, a nepřijímáme žádnou odpovědnost vyplývající z jeho neoprávněného použití, ať už podvodného nebo jiného.

 1. MARKETING

S vaším svolením vám můžeme zasílat informace o dalších produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely. Můžete uplatnit své právo odhlásit se z takového zpracování zaškrtnutím určitých políček na formulářích nebo registračních stránkách, které používáme ke shromažďování vašich údajů. Toto právo můžete také kdykoli uplatnit aktualizací svého účtu na webových stránkách (ke svému účtu se dostanete kliknutím na své uživatelské jméno, které je zobrazeno v horní části webových stránek). Z tohoto zpracování se můžete také odhlásit tak, že nás budete kontaktovat e-mailem na adrese info@prokom.org nebo poštou na následující adrese:

Prokom - uživatelské sdružení Konica Minolta

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Konica Europaallee 17
30855 Langenhagen
Německo

 1. PŘÍSTUP K INFORMACÍM, OPRAVĚ A VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo na přístup k informacím, které jsou o vás uchovávány, o jejich původu, jakémkoli příjemci údajů (pokud existuje) a účelu zpracování údajů. Dále máte právo požadovat opravu a opravu nepřesných údajů, jakož i blokování a vymazání vašich osobních údajů, pokud nejsme povinni je ukládat podle právních předpisů. Kontaktujte nás na: info@prokom.org pro další podrobnosti.

 1. ZMĚNY zásadách ochrany osobních údajů

Příležitostně upravujeme naše Zásady ochrany osobních údajů a veškeré změny, které v budoucnu učiníme, budou zveřejněny na této stránce a případně vám oznámeny e-mailem nebo jinou zprávou.

 1. KONTAKT

Máte-li jakékoli další dotazy nebo návrhy týkající se ochrany údajů, kontaktujte nás prosím:

Prokom - uživatelské sdružení Konica Minolta

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Konica Europaallee 17
30855 Langenhagen
Německo
Info@prokom.org